Školský rok 2019/2020

Aničky

 • utorok 15:30 – 17:00 
 • záujmový útvar SCVČ Laura, ponúka pravidelné stretnutia dievčat 2. – 3. ročníka ZŠ v rovesníckej skupine
 • stretávajú sa v miestnosti: JESEŇ

Jahôdky

 • piatok 14:00 – 15:00
 • záujmový útvar SCVČ Laura, ponúka pravidelné stretnutia dievčat 4. ročníka ZŠ v rovesníckej skupine
 • stretávajú sa v miestnosti: JESEŇ

Malinky

 • streda  14:00 – 15:30
 • záujmový útvar SCVČ Laura, ponúka pravidelné stretnutia dievčat 5. ročníka ZŠ v rovesníckej skupine
 • stretávajú sa v miestnosti: ČAJOVŇA

Rebelky

 • štvrtok  14:15 – 15:45
 • záujmový útvar SCVČ Laura, ponúka pravidelné stretnutia dievčat 6. ročníka ZŠ v rovesníckej skupine
 • stretávajú sa v miestnosti: SICÍLIA – KNIŽNICA

Žabky

 • utorok 14:00 – 16:00
 • záujmový útvar SCVČ Laura, ponúka pravidelné stretnutia dievčat 7. ročníka ZŠ v rovesníckej skupine
 • stretávajú sa v miestnosti: JESEŇ

Šmoulinky

 • štvrtok  14:00 – 15:30
 • záujmový útvar SCVČ Laura, ponúka pravidelné stretnutia dievčat 7. ročníka ZŠ v rovesníckej skupine
 • stretávajú sa v miestnosti: JESEŇ

Žabky

 • streda 14:30 – 16:00
 • záujmový útvar SCVČ Laura, ponúka pravidelné stretnutia dievčat 8. ročníka ZŠ v rovesníckej skupine
 • stretávajú sa v miestnosti: JESEŇ

Superžuvačky

 • piatok 14:45 – 16:15
 • záujmový útvar SCVČ Laura, ponúka pravidelné stretnutia dievčat 9. ročníka ZŠ v rovesníckej skupine
 • stretávajú sa v miestnosti: SICÍLIA – KNIŽNICA

Myšo-ruže

 • streda 14:00 – 15:30
 • záujmový útvar SCVČ Laura, ponúka pravidelné stretnutia dievčat 1. – 2.ročníka SŠ v rovesníckej skupiny
 • stretávajú sa v miestnosti: SICÍLIA – KNIŽNICA

Lentilky

 • pondelok 14:30 – 15:00
 • záujmový útvar SCVČ Laura, ponúka pravidelné stretnutia dievčat  2. – 3. ročníka SŠ v rovesníckej skupine
 • stretávajú sa v miestnosti: SICÍLIA – KNIŽNICA

VŠ a pracujúci

 • piatok 19:00 – 22:00
 • záujmový útvar SCVČ Laura, ponúka pravidelné stretnutia mladých 

SMS

 • piatok 19:00 – 22:00
 • záujmový útvar SCVČ Laura, ponúka pravidelné stretnutia mladých  

Zdravotná- intrák

 • štvrtok 19:00 – 20:00
 • záujmový útvar SCVČ Laura, ponúka pravidelné stretnutia mladých  SŠ na internáte
 • stretávajú sa v miestnosti: INTERNÁT

Mamy s deťmi

 • streda 09:00 – 11:30
 • záujmový útvar SCVČ Laura, ponúka pravidelné stretnutia mladých 
 • stretávajú sa v miestnosti: SICÍLIA – KNIŽNICA

Modra n/Cirochou

 • sobota 13:00 – 14:30
 • záujmový útvar SCVČ Laura, ponúka pravidelné stretnutia mladých