Animátorské sústredenie

V dňoch 9.-11.12. sa v košickom stredisku na 3 hôrkach konalo sústredenie
animátoriek nášho strediska. Hoci bolo naplánované pre všetky, kvôli chorobe
a nepredvídaným okolnostiam sa ho zúčastnilo len 8 animátoriek. Nenechali sme si vziať ani chuť, ani náladu. Mali sme možnosť spoznať iné stredisko pre mladých
a trochu s nimi pobudnúť v piatok večer. Nenechali sme si ujsť nočné Košice
s vianočnou výzdobou. Sobota patrila vianočným trhom a shoppingu v meste, po
spoločnom obede sme uprednostnili tvorivé poobedie pred laser game a vyrobili sme mydlá a anjelov, ktoré sme následne robili s deťmi na vianočných dielňach
v stredisku. Večerali sme spolu s naším hosťom dlhoročnou animátorkou
a zodpovednou za dievčenský apoštolát a mamou 3 detí Mirkou Valkovou. Večer
ešte patril spoločenským hrám a filmu. Všetok čas strávený spolu aj cestovanie, bolo príležitosťou na vzájomné spoznanie sa, utuženie vzťahov a praktickú formáciu animátoriek.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Ďakujeme!!!