Infinity City

Infinity City bolo dlho ovládané majstrami, ktorí vyhrali Hry o večnosť. Príchodom novej generácie do Viničiek, dňa 11. 7., toto mesto znova ožilo radosťou, smiechom a veselosťou, čo však netrvalo dlho. Nová generácia si musela získať občianstvo v meste zaujímavým spôsobom. Majstri pre ňu totiž pripravili strastiplné Hry o večnosť, ktoré aj vďaka ich odvahe a bojovnosti zvládli. Všetkých 100 zúčastnených detí sa stalo rovnoprávnymi občanmi a svojimi peknými čnosťami pretvorili aj srdcia pyšných majstrov. V posledný deň, teda 16.7., sme odchádzali plní nových skúseností, krásnych zážitkov a veríme, že aj dlhotrvajúcich kamarátstiev.
Toto podujatie by nebolo realizovateľné bez podpory Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR z dotačnej schémy Dotácie na podporu a rozvoj práce s mládežou 2022-2026, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Akciu realizovala Laura, združenie mladých, stredisko Humenné v spolupráci so SCVČ Laura, a Domka, združenie saleziánskej mládeže. Podujatie podporilo aj mesto Humenné.