Vzdelávací kurz pre mladšie animátorky

Len deň po konci namáhavého školského roka, 1. júla, sme my, mladšie animátorky, vycestovali do Litmanovej, s veľkými kuframi a nádejou, že si na duchovných cvičeniach oddýchneme a naberieme mnoho povzbudení.

Na hore Zvir, ktorá je spojená s Pannou Máriou, sme trávili väčšinu dňa a každá sme si na nej našli niečo, čo nás očarilo. Od krásnej prírody, ticha, kaplnky až po slávenie liturgie. Mali sme šťastie, že sme boli práve na tomto mieste, lebo naše prednášky sa týkali Panny Márie.

Nedá mi nespomenúť vynikajúce jedlo, ktoré nám varili manželia Slaninovci a tiež starostlivosť našich prednášateľov. Štyri dni strávené na tomto mieste ubehli veľmi rýchlo a my sme sa domov vracali s radosťou, že sa naše leto začalo práve takto.

Ivka B.