Čaj s Laurou

Čaj s Laurou

Aj tento rok sme my, animátorky z Humenného, spolu so sestrami saleziánkami, oslávili krásny sviatok patrónky nášho strediska – blahoslavenej Laury Vicuňovej. V piatok 22.1. večer sme sa online stretli na posedení pri čaji s Laurou J . Na oslavu sme si priniesli svoj obľúbený hrnček čaju a prežili spoločný čas zdieľaním zážitkov. Nezabudli sme ani na hru, svoje vedomosti o Laure sme si preverili v zaujímavom kvíze. Oslavu sme ukončili spoločnou modlitbou prostredníctvom obrazov Laury Vicuni. Potešili sme sa z tohto spoločne stráveného času.

Katka Š.