Aké osobné údaje získavame

To, čo o Vás vieme, nám poskytujete Vy sami pri prvom kontakte a v priebehu členstva v organizácii  alebo pred a počas účasti na podujatí. Vaše osobné údaje nám poskytujete pri písomnej alebo elektronickej registrácií za člena organizácie a školského zariadenia alebo pri registrácií na podujatie organizované organizáciou.

 

Ako Vaše osobné údaje využívame

Vaše osobné údaje využívame na:

* evidenciu členov organizácie,

* evidenciu účastníkov podujatí organizovaných organizáciou,

* na zabezpečenie ochrany zdravia a života účastníkov podujatí organizovaných organizáciou,

* poskytovanie informácií o činnosti organizácie, o plánovaných aktivitách a podujatiach,

* evidenciu dobrovoľníkov spolupracujúcich s organizáciou,

* na preukazovanie počtu členov pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuventu – Slovenský inštitút mládeže za účelom čerpania dotácie na podporu práce s mládežou, mesto Humenné, Prešovský samosprávny kraj, obce, v ktorých majú členovia organizácie  trvalý pobyt,

* na preukazovanie uskutočnenia podujatí organizovaných organizáciou  a školským zariadením donorom – Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže, mestu Humenné, Prešovskému samosprávnemu kraju,  obciam, v ktorých majú členovia organizácie  trvalý pobyt,

* komunikáciu s Vami,

* analýzu, hodnotenie a zlepšovanie našej činnosti a našich podujatí,

* riešenie Vašich sťažností.