Určite ste zaregistrovali skratky, ktoré používame pri článkoch, či upútavkách alebo v kalendári.

Ich význam:

SCVČL– podujatia týkajúce sa Súkromného centra voľného času Laura

ZL– podujatia týkajúce sa zriaďovateľa- Laura, združenie mladých stredisko Humenné

CS– celoslovenské podujatia

SDH– podujatia týkajúce sa Saleziánskeho diela Humenné (SCVČL, ZL, Domka, SDB, ASC)