Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme používať a zdieľať s inými subjektmi, ktoré nám poskytujú finančné prostriedky na našu činnosť a podujatia, najmä

    * Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,

    * Iuventa – Slovenský inštitút mládeže,

    * Mestu Humenné

    * Prešovskému samosprávnemu kraju

    * Obciam, v ktorých máju členovia organizácie trvalý pobyt

    * spoločnostiam, ktoré spracujú naše IT systémy,

    * zdravotníkom v prípade, že je potrebné vám počas konania

       podujatia zabezpečiť zdravotnú starostlivosť.

 

Ako chránime Vaše osobné údaje

Bezpečnosť a dôvernosť Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Máme zavedené technické, administratívne a fyzické ochranné opatrenia, ktoré:

* chránia Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom a zneužitím;

* zabezpečujú naše IT systémy a chránia informácie v nich;

*a zabezpečujú, že Vaše údaje budeme môcť obnoviť v situáciách, keď by sa poškodili alebo stratili.

* Kde je to vhodné, používame šifrovanie alebo iné bezpečnostné opatrenia, ktoré uznáme za primerané, aby sme ochránili Vaše údaje.

* Tiež pravidelne prehodnocujeme naše bezpečnostné postupy, aby sme zvážili, či je vhodné zavedenie novej technológie alebo aktualizácia postupov. Aj napriek našej snahe však žiadne bezpečnostné opatrenie nie je dokonalé alebo neprekonateľné.