Veríme, že v tom nie sme sami a preto sa obraciame na TOHO, kto je s nami, za nás a Jedniný môže dať silu a istotu.

Modlitba k bl. Laure

Deviatnik k don Boscovi