Lipová 23
06601 Humenné

057/775 74 65

scvche@gmail.com

Číslo účtu SCVČ Laura: 
IBAN: SK19 5200 0000 0000 1717 7638

Číslo účtu Laura, združenie mladých – stredisko Humenné: 

IBAN: SK65 0900 0000 0004 6377 1450

SWIFT: SUBASKBX