Vaše finančné prostriedky na podporu výchovy a vzdelávania deti a mladých môžete poskytnúť:

  • osobne: na Lipovej 23,06601 Humenné

  • prevodom na č. účtu:

    IBAN:
    SK19 5200 0000 0000 1717 7638

    O použití Vašich finančných prostriedkoch sa môžete bližšie informovať:

Meno (povinné)

Email (povinné)

Predmet

Správa