Súkromné centrum voľného času Laura tradične ukončilo svoju činnosť obľúbenou akciou Maxistretkom. Naše animátorky spolu so sestrami saleziánkami pripravili program plných hier, tancov a súťaží. Hlavnou témou Maxistretka bol život Anky Kolesárovej. Našim heslom bolo motto: ,,Odvaha mať čisté srdce.“

 Na začiatku Maxistretka naši animátori prostredníctvom scénky priblížili prítomným deťom život Anky Kolesárovej a jej odvahu brániť svoju čistotu srdca aj napriek tomu že ju to stálo život.

Maxistretko pokračovalo jednotlivými súťažami do ktorých sa zapojili všetky deti. Deti boli rozdelené do skupín podľa stretiek a absolvovali sedem stanovíšť. Ich úlohou bolo zatancovať Macarenu pred fontánou v meste, nazbierať kyticu kvetov ako obetný dar, vyvešať prádlo, nájsť Anku v meste, jesť puding po slepiačky a niekoľko ďalších súťaží. Po splnení každej úlohy si stretko mohlo nalepiť časť srdca na papier ktorý dostali. Ich úlohou bolo poskladať všetky časti srdca a dôjsť do SCVČ Laura prvé. Všetkým účastníkom Maxistretka sa súťaže páčili, snažili sa jednotlivé úlohy splniť čo najlepšie a poskladať srdce.

Po návrate účastníkov do SCVČ Laura sme sa všetci spoločne presunuli do kaplnky kde sme predložili svoje prosby a pomodlili sa k Anke Kolesárovej. V ďalšej časti Maxistretka organizátorky vyhodnotili jednotlivé súťaže a odmenili výhercov kalčetovej a pingpongovej ligy. Celkové Maxistretko vyhralo stretko Žabky ktoré sa potešili z výhry a cien.

Na záver animátori zapojili deti do tanca a rôznych zábavných hier. Maxistretko sme ukončili svätou omšou a animátorským zhodnotením tohtoročného Maxistretka.

Autor: Lenka Bezegová