Overiť si získané vedomosti, zručnosti a návyky, zrekapitulovať animátorský rok a naplánovať akciu pre deti,  to všetko zvládli Siniminis počas jedného poobedia. 

Začiatkom  skúšok  bolo  spoločné plánovanie Maxistretka- podujatia,  ktorým sa ukončí školský rok v SCVČ Laura a ktoré nás ešte len čaká koncom júna. Plné nápadov, vymýšľali budúce animátorky hry a súťaže pre deti.

Skúšky ďalej  prebiehali klasickým spôsobom. Najprv dievčatá absolvovali test  z tém, ktoré počas roka preberali a v rôznych dynamikách a interaktivitách do nich prenikali. Nasledovalo vyhodnotenie a osobný pohovor so zodpovednými za animátorskú skupinu. Ten bol určený pre každú  osobitne a tak mali účastníčky možnosť vypočuť si svoje hodnotenie, ale sa i vyjadriť k celkovej oblasti animátorstva a svojej skúsenosti.