Vzdelávacie Siniminis  v klasickom čase a prostredí, s rovnakými lektorkami v mesiaci máj, zaznamenalo zmenu  témy a jej prevedenia- získať poznatky o preventívnom výchovnom systéme a živote Márie Dominiky Mazzarellovej. 

Pre účastníčky bola zabezpečená novosť a zároveň integrita. Viaceré dievčatá zo skupiny absolvovali prijímacie konania na stredné školy a boli prijaté na gymnázia, čo ovplyvnilo celé stretnutie radosťou a opätovným vracaním sa k tejto skutočnosti. Podujatie si však zachovalo svoj určený priebeh, ktorým sa napĺňali jeho ciele.

Na úvod  lektorky dievčatám rozdelili krátky životopis MDM. Ten bol jednou druhej po prečítaní  prerozprávaný, pri čom sa otestovala pamäť a zrozumiteľnosť komunikácie overením si kľúčových slov, ktoré mala dotyčná zreprodukovať.

V ďalšej aktivite pracovali Siniminis v skupinách, rozoberali situácie a v nich preventívny výchovný systém MDM. Každá vedela rozpoznať štýl výchovy a jeho prvky zaradiť do systému.