Monthly Archives: máj 2018

//máj

Siniminis MDM

Autor: | máj 17th, 2018|Kategória: SCVČL|

 Vzdelávacie Siniminis  v klasickom čase a prostredí, s rovnakými lektorkami v mesiaci máj, zaznamenalo zmenu  témy a jej prevedenia- získať poznatky o preventívnom výchovnom systéme a živote Márie Dominiky Mazzarellovej.  […]

Mamky s dcérami obsadili stredisko

Autor: | máj 15th, 2018|Kategória: FMA|

15. mája sa v SCVČ a stredisku Laura oslavoval sviatok Main po prvý krát netradičným spôsobom.  Deň patril mamám a dcéram, ktoré nielen súťažili, ale mali možnosť sa aj navzájom poznať. […]

Odvaha svedčiť

Autor: | máj 8th, 2018|Kategória: ZL|

Motivovať účastníkov vzdelávacieho podujatia participovať na živote spoločnosti vydávaním svedectva vlastného zodpovedného života otvorenosti bolo cieľom tohto podujatia. […]

Jelly skúšky

Autor: | máj 8th, 2018|Kategória: ZL|

Jelly na štátny  sviatok  získali  informácie o tom, ako reflektovať svoju animátorskú činnosť a preveriť si osvojené poznatky o dobrovoľníctve. […]