Vzdelávacie stretnutie dievčat dvoch animátorských skupín za cieľom ich vzájomnej otvorenosti voči sebe  a spolupráci pri dobrovoľníckej činnosti v SCVČ a stredisku Laura sa uskutočnilo už druhý krát.

Druhé stretnutie bolo v inom dievčenskom zložení a tento krát si jeho organizáciu zobralo SCVČ Laura.  Program vzdelávania prebiehal rovnakým spôsobom. Rozdelenie do dvojíc na základe rôznych pohárov s vodou a následná výmena názorov na tému otvorenosť.  Aktivita, v ktorej mohli na vlastnej koži pocítiť ako zodpovednosť pomáha alebo na druhej strane blokuje tých okolo mňa a zároveň zistenie, čo všetko sa za zodpovednosťou skrýva.

Ďalšia časť  sa zameriavala na konkrétnu výchovu deti a mladých. Pomenovanie si výchovného problému, ktorý organizátorky riešili prostredníctvom podnetov z video ukážky  a tiež teoretických podkladov  zhromaždených do Power point prezentácie s témou: „Aby nás deti počúvali.“

Záverečné porovnanie a reflexia nad predmetom, ktorý si dané osoba vybrala bola zároveň apelom na iné myslenie, či prístup k  ľuďom okolo seba.