Monthly Archives: marec 2018

//marec

ViMe skúškovali

Autor: | marec 29th, 2018|Kategória: SCVČL|

Vime ukončili svoje vzdelávanie v animátorskom roku 2017/2018 spoločným stretnutím, kde nechýbalo preverenie si vedomostí, zážitkové učenie, ale i zábava a priateľská atmosféra. […]

Odvaha uveriť

Autor: | marec 29th, 2018|Kategória: ZL|

Začínajúce animátorky Jelly sa opäť stretli na vzdelávacom podujatí, ktorého cieľom bolo dať priestor mladým  osobne zreflektovať  a vyjadriť sa  na základe témy Odvaha uveriť. […]

Lentilky pre druhých

Autor: | marec 28th, 2018|Kategória: ZL|

Rovesnícka skupina dievčat pod názvom Lentilky nadviazala  na nedávnu tému pravidelného stretnutia vzdelávacím podujatím, ktoré vyústilo do krásneho, štedrého gesta. […]

Siniminis ide o animu

Autor: | marec 22nd, 2018|Kategória: SCVČL|

Naše budúce animátorky Siniminis  sa v marci opäť stretli. Stretnutie zahájili menšou písomkou kde si dievčatá zopakovali poznatky z predchádzajúceho stretnutia. […]

Animátorstvo ako životný štýl

Autor: | marec 16th, 2018|Kategória: ZL|

V jedno piatkové popoludnie sa stretli Jelly na animku, aby sa mohli stať aspoň na pár minút redaktorkami. Hlavnou témou bolo „Animátorstvo ako životný štýl,“ Vzdelávanie malo tento krát úplne iný charakter. Animátorky samé vytvárali teoretický podklad stretnutia.  […]

ViMe a Jelly spolu otvorene a zodpovedne

Autor: | marec 10th, 2018|Kategória: SCVČL|

Vzdelávacie stretnutie dievčat dvoch animátorských skupín za cieľom ich vzájomnej otvorenosti voči sebe  a spolupráci pri dobrovoľníckej činnosti v SCVČ a stredisku Laura sa uskutočnilo už druhý krát. […]

Sms challenge

Autor: | marec 9th, 2018|Kategória: SDH|

Prvý krát v tomto roku v SCVČ a stredisku laura, historicky však už bolo na tomto mieste Saleziánske mládežnícke stredisko , tento raz  plné zábavy, ale aj hlbokých myšlienok, ktoré chceli mladých osloviť a posunúť. […]

Kurz Emauz aj u nás

Autor: | marec 4th, 2018|Kategória: ZL|

Jarné prázdniny animátorky z Humenného opäť znova naplno využili. 5 z nich sa rozhodlo zúčastniť kurzu Emauzy. Ten trval 3 dni, 2.-4.3.2018. […]