Siniminis sa opäť stretli, aby sa nielen vzdelávali v oblasti animátorstva, ale i reflektovali predchádzajúce vedomosti interaktívnym spôsobom.

Vzdelávanie začali dievčatá reflexiou, pri ktorej ich lektorky voviedli do témy animátorského rastu v časových obdobiach.  Na podujatie boli pozvané aj dievčatá z rôznych animátorských skupín SCVČ a strediska Laura, ktoré formou workshopov predstavovali jednotlivé úrovne animátorského životného štýlu. 

Záverečným feedbackom účastníčky opakovali fázy animátorstva a skúsenosti vybraných hostí.