Vo štvrtok 25. januára sa budúce animátorky SiNiMiNiS  po mesiaci opäť stretli. Na tomto stretnutí dievčatá získali poznatky o občianskom združení Laura a taktiež o blahoslavenej Laure Vicuni,  ktorá je patrónkou tohto občianskeho združenia.

Stretnutie zahájili prezentáciou o živote Laury, ktorá budúce animátorky veľmi zaujala. Získané informácie o bl. Laure si potom zopakovali prostredníctvom obrázkového testu, v ktorom boli uvedené základné roky, mená a zaujímavé situácie z jej života. Potom sa dievčatá presunuli do kaplnky, kde vo chvíľke ticha predkladali Bl. Laure svoje prosby a želania.

V ďalšej časti stretnutia získali prostredníctvom krátkeho videa informácie o občianskom združení Laura o jeho cieľoch a aktivitách. Zo spoločného stretnutia si každá odniesla nie len veľké množstvo informácii ale aj magnetku s podobizňou Laury.

Autor: Lenka Bezegová