Aj humenské SCVČ a stredisko Laura, tak ako tie ostatné po celom Slovensku,  oslavovalo Laurin sviatok. Oslava sestier s animátorkami 22.1. začala prekvapivo duchovnou obnovou.

Odvážny rok nielen ako príprava na P18, ale hlavná téma, ktorú sestra Mária Královičová sprostredkovala ako spracovanú katechézu dievčatám, ich vnútorne obohatila a tiež v osobnej reflexií pripravila na hlbšie vnímanie tajomstva príkladu života Laury Vicuni.

Okrem svätej omše sa hlavná protagonistka celej oslavy, mladé dievča Laura, spomínala aj po výdatnom agapé účastníčok v spoločnej súťažnej hre Laurashow. Sestra Nany Obalová nezabudla na rôzne otázky z jej života týkajúce sa významných mien, situácií, či rokov, ktoré súviseli s Lauriným príbehom. S odpoveďami sa potrápili nielen dievčatá, ale aj sestry saleziánky, ktoré museli intenzívne rozmýšľať, hoci mali na výber z troch možností.

Po aktivite plnej vedomostí, ale predovšetkým zábavy a radosti bol odmenený každý, zrkadielkom s portrétom Laury na obale, ktorá môže byť originálnym vzorom pre všetkých, ako vyjadrila animátorka Betka Bačišinová: „Lauru mám za birmovnú patrónku a je mojím vzorom v prvom rade pre svoje odhodlanie a vytrvalosť vo viere, obetavosť za svojou matku, pokoru a lásku ktorú chcela do rodiny priniesť a naučiť to aj mamu samotnú.“