Duchovné cvičenia, ktoré boli na tému viera, trvali od 2.1.-5.1.2018 a konali sa na fare v Hermanovciach u miestneho pána farára Martina Raškovského.

Hneď po oslávení Nového roka sa už tradične naše animátorky rozhodli, že strávia niekoľko dní prehlbovaním vzťahu s Bohom. Tento rok sa k ním pridali aj dievčatá z Michaloviec.

Počas týchto dní si účastníčky mohli vypočuť mnoho zaujímavých prednášok o viere, ktoré viedla sestra Zuzana a sestra Jana z Humenného a sestra Helena z Michaloviec. Zložitú tému, ktorú mali predstaviť dievčatám, približovali pomocou rôznorodých aktivít.  Po každej prednáške mali čas nájsť si pokojné a tiché miesto, kde mohli tento čas využiť na zamýšľanie. Okrem prednášok sa dievčatá mohli dozvedieť viac o našej viere aj z filmu o našom praotcovi viery – Abrahámovi. Duchovnú silu čerpali aj z každodenných omší, ktoré boli v miestnom kostole a taktiež z krásnej adorácie, ktorú im pripravili sestry.

Celková atmosféra, ktorá sa niesla týmito duchovnými cvičeniami bola veľmi dobrá a priateľská. Dievčatá počas voľných chvíľ utužovali svoje vzťahy hraním hier, rozprávaním sa o rôznych témach alebo hraním a spievaním mládežníckych piesní. Takto oddýchnuté, povzbudené a s novými vedomosťami sa vyberajú čeliť celému roku a už teraz sa tešia na ich ďalšie duchovné cvičenia, ktoré budú snáď minimálne také dobré ako tieto.

Autor: Zuzka Palaštová