Monthly Archives: október 2017

//október

Modlitba arieliek

Autor: | október 30th, 2017|Kategória: ZL|

V pondelok 30.10.2017 si niektorí užívali prázdniny. Naše animátorky Arielky však nezaháľali a plne si užívali atmosféru ďalšieho animka. […]

Animátorky z ViMe sa učili používať rozum

Autor: | október 21st, 2017|Kategória: ZL|

21. 10. 2017 sa školiteľky u dievčat snažili prehĺbiť informácie o preventívnom výchovnom systéme konkrétne o princípe rozumu pri výchove detí a mladých. […]

Jelly menežovali svoj čas

Autor: | október 20th, 2017|Kategória: ZL|

Vedieť si zorganizovať čas, rozlíšiť príjemné od užitočného, dôležité a urgentné,  toto všetko v piatok 20.10. precvičovali animátorky pri vzdelávacej aktivite. […]

Konkurz budúcich animátoriek

Autor: | október 7th, 2017|Kategória: SCVČL|

Začínajúce animátorky sa veľmi dobre spoznali, najedli ale hlavne riešili „formálne“ záležitosti, ktorým sa ako animátorky nevyhnú. […]

Prudko interaktívne Cesty zrenia

Autor: | október 7th, 2017|Kategória: ZL|

Výchovný program Cesty zrenia sa historicky po 3  krát predstavil animátorkám v Humennom 6-7.10. 2017 prostredníctvom školenia. Dobrodružstvo objavovania absolvovalo 10 dievčat, 3 školiteľky, pár hostí a 1 kameraman s fotoaparátom. […]