Monthly Archives: august 2017

//august

Bodkovaná dvojbodka

Autor: | august 29th, 2017|Kategória: ZL|

Ako to už býva zvykom aj tento rok ukončilo naše stredisko leto dvojbodkou. Hoci sa  konala bez nocovačky na nálade a chuti si dvojbodku poriadne užiť to dievčatám neubralo. […]

Odtestované arielky idú ďalej

Autor: | august 27th, 2017|Kategória: ZL|

V našom stredisku už býva tradíciou, že animátorky si po každom roku otestujú svoje znalosti a táto tradícia neminula ani naše animátorky Arielky. Počas nocovačky, ktorá sa uskutočnila v dňoch 21.-22.8 v Košiciach boli pre nich pripravené prijímacie skúšky, ktorá pozostávali z písomnej aj ústnej časti. […]

Naša animátorka aj pre deti s downovým syndrómom

Autor: | august 7th, 2017|Kategória: SCVČL|

Tábor pre mládež s downovým syndrómom od 15-30 rokov  sa konal 31.7. – 5.8. 2017 v Belušských Slatinách na chate Cementár. Niesol sa  v téme Tajomný denník,  pod záštitou Spoločnosti Downovho syndrómu.  […]