Monthly Archives: február 2017

//február

Nocovačka Buchty z Marsu

Autor: | február 18th, 2017|Kategória: SCVČL|

18-19. februára si ďalšia skupinka dievčat užila skvelú nocovačku. Dievčatá zo stretka Buchty z Marsu ju odštartovali sv. omšou. Po nej sa presunuli do  SCVČ a strediska Laura a pustili sa do večere v príjemnej atmosfére. Trochu pozmenili program animátoriek, keď sa rozhodli si uvariť puding. Animátorky im to ale všetko odpustili a tak sa po hodinke [...]

Arielky- PVS, viera

Autor: | február 17th, 2017|Kategória: ZL|

Animátorky zo stretka Arielky sa stretli aj tento mesiac, aby sa vzdelávali v oblasti Preventívneho výchovného systému. Posledný blok tohto vzdelávacieho cyklu tvoril princíp viery. Na úvod stretnutia si skupina dievčat pomenúvala, do akých spoločenstiev patria. Zistením, že jedným z nich je Cirkev a že  práve don Bosco chcel, aby náboženstvo a Cirkev patrili do preventívneho systému [...]

ViMe-Animátorstvo ako životný štýl

Autor: | február 15th, 2017|Kategória: SCVČL|

Deň po Valentínskom ošiali, sa na naše pokročilé animátorky stretli, aby sa znova niečomu podučili. Vo februári sa venovali téme s názvom: Animátorstvo ako životný štýl. Každý z nás sa snaží o určitý životný štýl, ktorý sa ukazuje v správaní, obliekaní, jedení atď... Jedným z takýchto štýlov môže byť aj štýl animátor, ktorý môžete prežívať celý [...]

Jelly-etiketa animátorky

Autor: | február 10th, 2017|Kategória: ZL|

V piatok 10. februára, sa budúce animátorky, ktoré raz mesačne navštevujú prípravné stretnutia, znova zišli aby objavili etiketu správnej animátorky. Zo začiatku nebolo hneď jasné, čo sa za slovom etiketa skrýva, no postupne sa preniesli cez tri oblasti: obliekanie, správanie a duchovný život. Hovorili si o ženskej kráse, ktorá sa nezakladá na tom ako dobre alebo [...]

Animátorská spolupráca je in

Autor: | február 8th, 2017|Kategória: SCVČL|

V SCVČ a stredisku Laura sú  v súčasnosti 3 animátorské stretká, ktorých členky vedú krúžky a stretká, pripravujú podujatia pre deti a mladých a predovšetkým sa snažia ho celé animovať a vzbudzovať v ňom život. O tom ako animátorky medzi sebou navzájom spolupracujú, ako sa dá spoločne povzbudzovať, podržať pred dievčatami, ktorým sa venujú aj na [...]

Úspešná účasť na turnaji vo vybíjanej

Autor: | február 5th, 2017|Kategória: CS|

V dňoch 3-5.2. 2017 sa dievčatá 5-8. ročníka ZŠ  zo SCVČ a strediska Laura zúčastnili na turnaji vo vybíjanej v Dubnici nad Váhom. Okrem pekných zážitkov počas dlhej cesty vlakom tam i späť a voľných chvíľ v saleziánskom stredisku v spomínanom meste si domov priniesli aj vítazné 1. miesto ako tím Humenné 2. Spolu s nimi [...]