Monthly Archives: november 2016

//november

Jelly- animátorstvo, cesta rastu

Autor: | november 20th, 2016|Kategória: ZL|

V piatok 20. 11. 2016 sa naše dvojmesačné začínajúce animátorky stretli v hojnom počte aby sa dozvedeli zase niečo nové o animátorstve. Odštartovali sme spoločnou selfie fotkou a pokračovali sme zisťovacími otázkami, aké úrovne animátorstva v našom stredisku sú  a ktoré konkrétne animátorky tam patria. Po krátkom brainstormingu sme dievčatá rozdelili do troch skupín, ktoré tvorili [...]

Arielky-preventívny výchovný systém

Autor: | november 18th, 2016|Kategória: ZL|

V piatok 18. 11. 2016, sa pre naše Arielky začala trilógia: „Preventívny výchovný systém.“  Prvou časťou tejto trilógie bol ROZUM. Na začiatku si pozreli veľmi zaujímavé motivačné video. Hneď potom začali s teoretickou časťou, pri ktorej sa dozvedeli ako konať uvážene, z presvedčenia, ako dávať správne pokyny, smernice a mnoho iných dôležitých vecí. Po ukončení tejto [...]

ViMe-animátor a média

Autor: | november 16th, 2016|Kategória: SCVČL|

V stredu 16. 11. 2016 sa uskutočnilo pravidelné animko, pre začínajúce animátorky, ktoré sa volajú ViMe (Viac Menej). Ústrednú tému tvorili média a vzťah animátora k nim. Štartom celého programu bola diskusia ako vovedenie do problematiky, a tá bola postupne prerušovaná prednáškou ako teoretickým zhrnutím diskutovaného. Krátkou aktivitou o užitočných webových stránkach pre animátorku sa prehupli do druhej [...]