Monthly Archives: október 2016

//október

Duchovná obnova animátoriek

Autor: | október 28th, 2016|Kategória: ZL|

Naše animátorky odštartovali dušičkové obdobie poriadnou duchovnou obnovou, ktorá sa konala 28. 10. 2016. Začali prednáškou, pokračovali  aktivitou, ktorá poukazovala na to,  ako vedia pomáhať blížnym. Každé z dievčat malo na chrbte papier, kde bol napísaný problém. Úlohou dievčat bolo prechádzať sa po miestnosti, prečítať si problém a ku každému z nich navrhnúť vhodné riešenie, poradiť [...]

ViMe -time managment

Autor: | október 26th, 2016|Kategória: SCVČL|

Cieľom podujatia (26. 10. 2016) bolo vedieť si zorganizovať svoj čas, podľa stupnice ABCDE, myslieť pri tom na svoje statusy a z nich vyplývajúce povinnosti a hodnoty, ktorými sa v živote riadim. Keďže naše animátorky majú viac záujmov a prirodzene na to potrebujú viac času než menej zaneprázdnení mladí, je dôležité aby si vedeli usporiadať čas. Aby sa naučili zodpovednosti [...]

Arielky-otvorenosť a zodpovednosť!

Autor: | október 21st, 2016|Kategória: ZL|

V piatok 21.10.2016, sa pre naše animátorky, konkrétne Arielky, rozbehli ich tohtoročné animká. Na zahriatie mali veľmi zábavné a poučné aktivity. Hneď po nich otvorili tému: Otvorenosť & zodpovednosť. Z jednoduchej, ale veľmi zrozumiteľnej prezentácie sa dozvedeli ako správne komunikovať. Používali príklady z už prežitých situácií a hľadali na ne tie správne odpovede. Naučili sa čo [...]

JELLY-Úvod do animátorstva

Autor: | október 14th, 2016|Kategória: ZL|

V piatok 14. 10. 2016, skupina dievčat pod názvom Jelly odštartovala svoje prvé animko s témou: Úvod do animátorstva. Animko začalo pohostením, ktoré pripravili už vopred dohodnuté budúce animátorky. Popri hostení ich čakala malá aktivitka, v ktorej mali z odborných viet uhádnuť, o aké typické slovenské príslovie ide. Dievčatám sa v tejto úlohe veľmi darilo. Nasledovne ich [...]

Školenie ciest zrenia

Autor: | október 2nd, 2016|Kategória: SCVČL|

Cieľom školenia bolo získať nové a hlbšie informácie o tom, ako viesť rovesnícke stretká podľa výchovného programu cesty zrenia. Konalo sa vo víkendovom čase 30.9.-2.10. na Lipovej 23, pod vedením starších animátoriek a sestier a účastníčky opäť nezáháľali počtom 14 dievčat. Víkend sa začal veľmi zaujímavou úlohou s názvom modelové situácie, kde dvojica dostala opis situácie zo stretka, [...]