Určite aj Vám záleží na kvalitnej výchove detí a mladých.

Tí naši rastú osobnostne aj odborne práve vďaka Vašim 2% dane.

Laura, združenie mladých

je mládežnícka organizácia, ktorá združuje deti a mladých v 11 strediskách po celom Slovensku.

Snažíme sa vytvoriť pre nich zdravé výchovné prostredie a ponúknuť im všestrannú ľudsko-kresťanskú formáciu. Pomáhame deťom užitočne a zaujímavo využívať voľný čas, športovať, rozvíjať svoje talenty, všímať si potreby druhých. Prednostne sa venujeme deťom a mladým zo sociálne slabších a neúplných rodín. Osobný prístup, rodinná atmosféra a zdravá zábava sú príčinou toho, že k nám deti rady prichádzajú.

2%, ktoré ste nám darovali pred rokom, sme využili na vzdelávanie a duchovný rast  našich dobrovoľníkov (Duchovné cvičenia, animátorské školenia), podporu účasti našich detí a mladých na celoslovenských podujatiach organizovaných Laurou (Stretko stretiek, Stretnutie strediskových rád) a podporu rôznych aktivít cez rok, ktoré pripravujeme v našom stredisku – Laurovica, Popoludnie pre deti s mamami , Chatová dielňa, Chatovačka… .Pomohli ste nám zabezpečiť aj bežný chod nášho strediska – kancelárske potreby, pomôcky a odmeny pre deti na stretká a krúžky.

Viac o našej činnosti nájdete na http://laura-mladez.sk, https://www.facebook.com/sclaura.sk/ , http://sclaura.sk/

 

Ako nám môžete darovať 2% alebo 3%?

Zamestnanci (fyzické osoby, ktoré si nepodávajú daňové priznanie):

  1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  4. a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  5. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali. (40 dobrovoľníckych hodín môžete vykryť potvrdeniami aj od viacerých organizácií).
  6. Sumu a dátum dopíšte do Vyhlásenia.
  7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite vo Vyhlásení súhlas so zaslaním vášho mena a priezviska.
  8. Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane doručte do 1.5.2020 na daňový úrad podľa vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, priložte aj Potvrdenie/a o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (vystaví vám ho organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť odpracovali).

Pokyny pre právnické osoby nájdete na:  http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

ĎAKUJEME, ŽE NÁM FANDÍTE!

 

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti