ZL

Ži naplno!- prvý Modranský tábor

Autor: | júl 27th, 2019|Kategória: ZL|

V týždni od 15. – 19. júla sa v Modre nad Cirochou uskutočnil prvý ročník Detského letného tábora s názvom „V hlave“, ktorý sa podujali spolu prichystať Laura, združenie mladých v spolupráci s Obcou Modra nad Cirochou a miestnym farským úradom. Počas piatich dní prežívali deti spolu s animátormi ťažkosti i radosti dospievajúcej Riley – postavy z rozprávky „V hlave“. Postupne sme spoznali Strach, Smútok, Radosť, Nechuť ale i Hnev. Hlavným heslo celého tábora bolo: ŽI NAPLNO! […]

Ako sme budovali vlasť

Autor: | júl 27th, 2019|Kategória: SDH, ZL|

Tvrdý režim. Drsné rozcvičky. Vypočúvania. Rozdávanie občianskych preukazov. Zakázané kresťanské symboly. Vysielačky. Internacionála. Prvomájový sprievod. Pionierska červená šatka.  Spoločná spartakiáda. Tajné modlitby. Sviečková manifestácia. Revolúcia. Pád komunizmu. […]

Kto si, žena?

Autor: | júl 27th, 2019|Kategória: ZL|

Nedeľu 30.6. sa osem dievčat z Humenného vybralo na duchovné cvičenie spolu so sestrami saleziánkami Ankou a Zuzkou. V Lesnom ich už čakali ďalšie dve dievčatá z Michaloviec. Téma, ktorou sa nechali dievčatá ten rok unášať bola "Od seba k druhým". V ôsmich prednáškach sa dievčatá stretávali s rôznymi ženami zo Svätého písma. Krásne prostredie lesa [...]

Cesta okolo sveta za 6 dní…

Autor: | júl 9th, 2018|Kategória: ZL|

V týždni od 9. – 14. júla organizovali  Laura, združenie mladých a Domka- saleziáni a saleziánky spolu s animátormi z Humenného  letný chatový tábor vo Viničkách. Témou tábora bola „Cesta okolo sveta.“ Počas týždňa plného aktivít mohli účastníci bližšie spoznávať jednotlivé kontinenty a pomyselne ich spolu precestovali. […]

Arielky uzavreli skúškovacie kolo

Autor: | jún 28th, 2018|Kategória: ZL|

Vo štvrtok pred vysvedčením najstaršie dobrovoľníčky  absolvovali záverečné skúšky zo vzdelávaní počas školského roka.  Nielen uzavreli kolo všetkých dobrovoľníckych skúšok, ale i vytvorili top animátorku. […]

Hodnotenie AZAD

Autor: | jún 27th, 2018|Kategória: ZL|

Záver školského roka patril aj dobrovoľníčkam a ich zhodnoteniu činnosti, vzdelávaní a podujatí nimi organizovanými.  […]

Chatovou dielňou je chatovačka 2018 pripravená

Autor: | jún 1st, 2018|Kategória: ZL|

Cez prvý júnový víkend sa mladí animátori z humenského strediska stretli na saleziánskej chate v Jasenovciach, aby pokračovali v prípravách na tábor. Tábor s názvom a témou „Cesta okolo sveta“ je ďalším z edície letných chatových táborov organizovaných miestnou saleziánskou rodinou. […]

Odvaha svedčiť

Autor: | máj 8th, 2018|Kategória: ZL|

Motivovať účastníkov vzdelávacieho podujatia participovať na živote spoločnosti vydávaním svedectva vlastného zodpovedného života otvorenosti bolo cieľom tohto podujatia. […]

Jelly skúšky

Autor: | máj 8th, 2018|Kategória: ZL|

Jelly na štátny  sviatok  získali  informácie o tom, ako reflektovať svoju animátorskú činnosť a preveriť si osvojené poznatky o dobrovoľníctve. […]

Arielky dozrievali v dnešnom svete

Autor: | apríl 13th, 2018|Kategória: ZL|

Arielky sa vzdelávali svojím tradičným  animkom 13-14. apríla. Témou bolo dozrievanie v tejto postmodernej dobe. […]