ZL

Cesta okolo sveta za 6 dní…

Autor: | júl 9th, 2018|Kategória: ZL|

V týždni od 9. – 14. júla organizovali  Laura, združenie mladých a Domka- saleziáni a saleziánky spolu s animátormi z Humenného  letný chatový tábor vo Viničkách. Témou tábora bola „Cesta okolo sveta.“ Počas týždňa plného aktivít mohli účastníci bližšie spoznávať jednotlivé kontinenty a pomyselne ich spolu precestovali. […]

Arielky uzavreli skúškovacie kolo

Autor: | jún 28th, 2018|Kategória: ZL|

Vo štvrtok pred vysvedčením najstaršie dobrovoľníčky  absolvovali záverečné skúšky zo vzdelávaní počas školského roka.  Nielen uzavreli kolo všetkých dobrovoľníckych skúšok, ale i vytvorili top animátorku. […]

Hodnotenie AZAD

Autor: | jún 27th, 2018|Kategória: ZL|

Záver školského roka patril aj dobrovoľníčkam a ich zhodnoteniu činnosti, vzdelávaní a podujatí nimi organizovanými.  […]

Chatovou dielňou je chatovačka 2018 pripravená

Autor: | jún 1st, 2018|Kategória: ZL|

Cez prvý júnový víkend sa mladí animátori z humenského strediska stretli na saleziánskej chate v Jasenovciach, aby pokračovali v prípravách na tábor. Tábor s názvom a témou „Cesta okolo sveta“ je ďalším z edície letných chatových táborov organizovaných miestnou saleziánskou rodinou. […]

Odvaha svedčiť

Autor: | máj 8th, 2018|Kategória: ZL|

Motivovať účastníkov vzdelávacieho podujatia participovať na živote spoločnosti vydávaním svedectva vlastného zodpovedného života otvorenosti bolo cieľom tohto podujatia. […]

Jelly skúšky

Autor: | máj 8th, 2018|Kategória: ZL|

Jelly na štátny  sviatok  získali  informácie o tom, ako reflektovať svoju animátorskú činnosť a preveriť si osvojené poznatky o dobrovoľníctve. […]

Arielky dozrievali v dnešnom svete

Autor: | apríl 13th, 2018|Kategória: ZL|

Arielky sa vzdelávali svojím tradičným  animkom 13-14. apríla. Témou bolo dozrievanie v tejto postmodernej dobe. […]

Odvaha uveriť

Autor: | marec 29th, 2018|Kategória: ZL|

Začínajúce animátorky Jelly sa opäť stretli na vzdelávacom podujatí, ktorého cieľom bolo dať priestor mladým  osobne zreflektovať  a vyjadriť sa  na základe témy Odvaha uveriť. […]

Lentilky pre druhých

Autor: | marec 28th, 2018|Kategória: ZL|

Rovesnícka skupina dievčat pod názvom Lentilky nadviazala  na nedávnu tému pravidelného stretnutia vzdelávacím podujatím, ktoré vyústilo do krásneho, štedrého gesta. […]

Animátorstvo ako životný štýl

Autor: | marec 16th, 2018|Kategória: ZL|

V jedno piatkové popoludnie sa stretli Jelly na animku, aby sa mohli stať aspoň na pár minút redaktorkami. Hlavnou témou bolo „Animátorstvo ako životný štýl,“ Vzdelávanie malo tento krát úplne iný charakter. Animátorky samé vytvárali teoretický podklad stretnutia.  […]