Nedeľu 30.6. sa osem dievčat z Humenného vybralo na duchovné cvičenie spolu so sestrami saleziánkami Ankou a Zuzkou. V Lesnom ich už čakali ďalšie dve dievčatá z Michaloviec. Téma, ktorou sa nechali dievčatá ten rok unášať bola „Od seba k druhým“. V ôsmich prednáškach sa dievčatá stretávali s rôznymi ženami zo Svätého písma. Krásne prostredie lesa a záhrady im dopĺňalo atmosféru ticha. Každý deň slávili priamo na chate svätú omšu, za čo ďakujú saleziánovi Petrovi Bešenyeimu, že si pre ne našiel čas a meral túto cestu. Všetko to zakončili v utorok večer spoločnou diskusiou a adoráciou. Stredu na obed sa ešte rozlúčili a vybrali sa späť domov, naplnené novou silou, z ktorej budú čerpať do budúcich duchovných cvičení.

Viki Vasiľová