DC Arielky, ViMe a Jelly prebiehali v dňoch 30.6. – 3.7. 2018, v ktorých sa dievčatá zamýšľali nad životom, svojou dobrovoľníckou činnosťou a aj zmyslom prijímania ťažkostí.

Aj keď podujatie bolo určené pre dievčatá troch dobrovoľníckych skupín, zúčastnili sa ho len ViMe a Jelly, ktoré medzi seba prijali hosťujúcu účastníčku z Michaloviec.  Hneď prvý deň sa medzi nimi vytvorilo príjemné spoločenstvo, ktoré bolo otvorené pre zdieľanie a prijímanie podnetov na ticho, ale i na diskusiu.

Duchovné cvičenia pokračovali klasickým spôsobom- prednášky, ticho, rekreácia s hrami, film alebo diskusia, až do času, keď prestali fungovať svetlá a večer všetkých obklopila tma, respektíve svetlo z baterky alebo sviečky. Atmosféra začala naberať na dobrodružnosti nehovoriac o tom, aké chladnejšie, veterné počasie ich obklopilo na dva dni. Dva dni bez svetla a zamračene hĺbajúc vo svojom vnútri, hľadajúc odpovede na otázky o zmysle svojho života. 

V posledný večer sa všetko polepšilo, východoslovenské elektrárne opravili poistku, dievčatá absolvovali spovede a tak sa všetkým naraz rozjasnilo a bolo oveľa viac svetla, dokonca aj vonku vyšlo slnko a tak ráno pred odchodom mohli spoločne absolvovať dynamiku vedenia, dôvery a odovzdanosti.