Vo štvrtok pred vysvedčením najstaršie dobrovoľníčky  absolvovali záverečné skúšky zo vzdelávaní počas školského roka.  Nielen uzavreli kolo všetkých dobrovoľníckych skúšok, ale i vytvorili top animátorku.

Dievčatá absolvovali posledné tzv. retro vzdelávanie, v ktorom rekapitulovali celý rok. Počas neho nadobúdali nové poznatky z oblasti angažovanosti, participácie, otvorenosti, spirituálneho a osobnostného rastu. 

Prezentácia vlastnej tvorby- top animátorky, na ktorej si Arielky dali skutočne záležať, bola plná vedomostí, radosti  a originality. Prezentovanie sa bolo neodmysliteľnou súčasťou prebiehajúcich skúšok a s nimi spojeného postúpenia medzi najstaršie dobrovoľníčky, ktoré budú kotvou strediska.