Záver školského roka patril aj dobrovoľníčkam a ich zhodnoteniu činnosti, vzdelávaní a podujatí nimi organizovanými. 

Účastníčky na začiatku hodnotenia boli hrou „Nájdi podobné znaky“ rozdelené do 6 skupín.   V týchto skupinách s pomocou textu hľadali  prvky zmyslov a hlavnú myšlienku a týmto spôsobom sa pripravovali na prvú spätnoväzbovú techniku Zmysly. V nej si vzhľadom na dobrovoľnícky rok prostredníctvom 7 zmyslov zrealizovali sebahodnotenie.  

Otvorenosť, angažovanosť, participáciu na živote v skupine, ale i v spoločnosti reflektovali v nasledujúcej dynamike.  Opäť v skupinách  diskutovali  o pravidlách činnosti, podujatiach, vzdelávacích stretnutiach, či komunikácií medzi sebou navzájom.