Jelly na štátny  sviatok  získali  informácie o tom, ako reflektovať svoju animátorskú činnosť a preveriť si osvojené poznatky o dobrovoľníctve.

Vzdelávacie podujatie sa nieslo v duchu skúšok, nielen teoretických vedomostí, ale i hlbších skutočností a motiváci počas dobrovoľníckeho roka.

Reflexia území, na ktorých  prostredníctvom dynamiky dievčatá hodnotili svoju otvorenosť pre druhých, pokračovala tesom z teoretických vedomostí. 

Lektorky  zakončili toto krásne dopoludnie  osobným pohovorom z každou účastníčkou jednotlivo, kde nechýbali jej vlastné podnety, ale i zhodnotenie zo strany zodpovedných vedúcich.