Na konci školského roka členky Scvč Laura,  ako každý rok aj teraz čakalo obľúbené maxistretko- ukončenie činnosti a naladenie sa na prázdninovú činnosť. Tento krát sme sa tematicky zamerali na odhalenie pokladu, ktorý sme v skupinách hľadali prostredníctvom rôznych zábavno- súťažných stanovísk. Po splnení stanoviska súťažiaca skupina za odmenu získala indíciu. Indície nasmerovali dievčatá k pokladu, ktorý bol prudko jedlí a po opečení veľmi chutil. Záverom maxistretka  boli vylosované tie, ktoré priniesli prihlášku na nasledujúci školský rok  a odmenené zaujímavými cenami. Spoločná fotka dala bodku za touto skvelou akciou, ktorá sa spontánne prehupla do zhodnotenia animátorkami a ich spoločnej grilovačky.